Isključivanje opcija


Ghostery Enterprise vam pomaže da shvatite kako kompanije prikupljaju i koriste vaše podatke, često da bi ciljaleale oglase na vas, i pruža vam mogućnost, ako želite, da isključite opcije ciljanjaanja. Kada isključite opciju za kompaniju putem veb lokacije Ghostery Enterprisea, Ghostery Enterprise šalje poruku na servere te kompanije. Ta poruka zahteva da se kolačić za isključivanje opcija vrati sa servera i bude uskladišten na vašem računaru u obliku kolačića pregledača

Većina veb pregledača vam omogućava da vidite sadržaje kolačića koji su uskladišteni u vašem računaru. To vam omogućava da sami proverite prisustvo kolačića za isključivanje opcija. Na primer, ovde je ono što Firefox prikazuje za DoubleClick kolačiće isključivanja opcija:


 

Da biste videli određeni sadržaj kompanijinog kolačića za isključivanje opcija idite na ovu stranicu, izvršite pretragu kompanije koju tražite i kliknite na njen naziv. Ako ta kompanija pruža mogućnost isključivanja opcija, videćete informacije o kolačiću za isključivanje opcija ispod odeljka 'Opt-out cookies' (Kolačići za isključivanje opcija).

Važno je shvatiti da se kolačići ne dele preko veb pregledača. Na primer, i Internet Explorer i Firefox skladište kolačiće na različitim lokacijama i oni ne mogu čitati te kolačiće jedan od drugoga. Prema tome, ako isključite opciju praćenja od strane Kompanije ABC u Internet Exploreru, NISTE isključili isključivanje opcije praćenja od strane Kompanije ABC u Firefoxu. Moraćete da ponovite postupak u Firefoxu da biste isključili opcije u oba pregledača.